הכותל המערבי

Category : דרכי אבותינו מן המערב
Views : 8527
הכותל המערבי- The Western Wall "מעולם לא זזה שכינה מכותל המערבי של בית המקדש"

Add your comments

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים