הפיוט חובר לכבוד סידנא רבי שלום משאש זצ

Category : דרכי אבותינו מן המערב
Views : 12772
פיוט לכבוד ר' שלום משאש : מילים: משה ברשישת אפתח פי ברינה / לכבוד כתר תורה מורנו ורבינו / רבי שלום שמו נקרא בתורת האל דרש / מרחם הוא נקדש, דבריו מתקו מדבש / סידנא ר' שלום משאש. יראה לחוכמה הקדים / תדיר עשה חסדים, כל ימי הנעורים / לא ידע צורת זוזים. דבריו הנעימים / פיו דובר מישרים, "דובב שפתי ישנים" - זהו חסד שלמים. ר' מימון לו יולד / ממנו תורה למד, גם ר' יצחק סבאג / זכותם תעמוד לעד. אב בית דין מקודש / צדק ואמת דרש, דן הדין לאמיתו / לכולם, כעשיר כרש. יחיד היה בדורו / מי יתן תמורתו, בגן עדן נשמתו / שם יקבל משכורתו. תורתו ומידותיו נר לרגלינו / וזכותו וזכות אבותיו תעמוד לנו. האד לקצידה שמעוה יא נאס עלא בלאד אתורה הייא מקנס / פיק כלאק ווקרא תורה ר' שלום משאש. כאן עזיז עלא ליהוד ומסלמין ווסלאתו מקבולה ענד רב לעאלמין / טלב עלינא יא סידי נקונו פרחנין. אחתום שירי בתפילה / לאלוקינו בחיבת, על עם סגולתינו / ינצרהו כבבת. כתב הפיוט ביראה / הצעיר משה ברשישת ובבנין ירושלם נשמח כדין וכדת.

Add your comments

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים