אדון הכל - מדהים

Category : דרכי אבותינו מן המערב
Views : 8799
אני הוא אדון הכל כי אני הכל יכול דואג וזן את כולם כי אני הוא בורא עולם עמים לי מודים כולם על שמש ועל ים ויש אחד לי יקר אותו בחרתי מכולם כשהיה לכם קשה אני שלחתי את משה משם תצאו ותזכרו מאז ועד היום הזה ואת הים בשבילכם אני פתחתי רק לכם שתעברו אל תשכחו מה שהיה ביום ההוא אני הוא אדון הכל שבראתי את הכל ירח שמש מסביב גם קיץ חורף סתיו אביב לכם שקיעות נותן גם זריחות ועולם יפה לראות מתפארתי מטיב אני האל וגם את נצח ישראל כשגברנו אז רעות לכם עזרתי בגבורות גזירות קשות שנים טובות והרבה ניסים ונפלאות לא תעשו פסל לכם אז לא אסתיר פני ממכם מסבלכם אגאלכם ולתמיד אהיה אתכם כשהיה לכם קשה אני שלחתי את משה משם תצאו ותזכרו מאז ועד היום הזה ואת הים בשבילכם אני פתחתי רק לכם שתעברו אל תשכחו מה שהיה ביום ההו

Add your comments

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים